Přihlášení

Šifry z knih

Co skrývají šifry z knih… Podařilo se je rozluštit i vám? Stáhněte si gnómský font a vytvořte si vlastní šifrované zprávy!

Gnómština na PC

dešifrování
dešifrování

Stáhněte si gnómštinu do PC. Je to jednoduché, stačí stáhnout a soubor gnommish.ttf nahrát do složky c:\windows\fonts. Font nepodporuje češtinu, takže musíte psát bez diakritiky (některé verze wordu to zuřivě opravují, takže doporučuju si to opravování vypnout). Nejlepší je napsat text nejdřív normálně a pak změnit jen font. Jediné interpunkční znaménko, které font zná, je tečka. Místo ní dělá to takzvané kopí, místo mezer dělá uprostřed řádku tečku. Nejvíc se mi osvědčilo používat jen čárky a tečky a nahrazovat jimi vykřičníky nebo otazníky. Tento font je z první knihy, pokud byste sehnali nějaký další, napište na fóru.

Gnómský font ke stažení zde

Proroctví Ehma, čističe plivátek

Proroctví Ehma, čističe plivátek u Fronda, krále elfů. Jsem Ehm, královský čistič plivátek. Jsem však i mnohem víc, neb vidím v budoucno vepsané hlenu. My plivníci věštíme z hlenu už věky věků, ale takový dar jako já neměl dosud nikdo. Mé vize jsou obvykle málo významné. Předpovídám epidemie, trollí spály a záchvaty plynátosti u starších permoníků. Leč občas i ubohý čistič plivátek může spatřit úžasné obrazy. Před dvěma měsíci na mě přišla vize, když jsem hluboko hleděl do plivátka jeho výsosti. Právě jsem nahříval plivátko nad plamenem a vtom se objevilo znamení. Ta vize byla živější a zevrubnějšínež všechny až do té chvíle spatřené. Byla tak závažná, že jsem se rozhodl ji pro budoucno zachytit, abych upozornil na to, co jsem předpovídal. Viděl jsem čas, kdy národ byl lidem bláta do podzemí vyhnán.

Tak to pravil hlen: v tom čase vstoupí mezi nás člověk. Fowl jeho jméno je. A faul jeho druhá přirozenost. Tvor bláta nepodobný jiným. Pozná tajemství skřítků a obrátí je proti nám. Vidím ten obraz tak jasně. Jeho tvář je bledá, oči má temné a vlas havraní. Ach ne, to musí být omyl. Vždyť jako chlapec vypadá. A žádný klučík bláteník by národ jistě přelstít nedovedl. Teď ale vidím, on není sám. Bojovník strašlivý mu pomáhá, tisícem bitek zjizvený. Kluk Fowl si z národa rukojmí vezme, jen aby nade vše ceněný poklad získal. Zlato skřítků. A navzdory naší čaromoci možná zvítězí. Protože lstí jak časovému poli uniknout. A to ještě pořád není vše. Já vidím mnohem víc co stane se. Národ a lid bláta se spojí. To nejhorší zlo zobou ras. Skřet cíl má. Pod svojí botou rozdrtit každého tvora na zemi. Kdo ale je ten zrádce nevidím jasně. Leč započne válku jakou nikdo z národa nepamatuje. Ti, kdo byli protivníci se proti jeho moci sjednotí. A poprvé lid bláta vstoupí do podzemí. Mám jediný klíč k jeho rozpoznání – hádanku.Skřeti když povstanou, jistota padá, zločincem elf je co úklady sprádá.Kdo chceš ho najíti jen pozor si dej,na koho ukáže prst dobře dbej. Namísto jedné má elf tváře dvě, ni žádná poctivá, každá jen lže. Navenek ruku ti dá na pomoc, vskutku chce vládnout, je touhou mu moc. Nijak jasné to není, já vím, ani já tomu nerozumím.Budoucno to snad ale objasní. Hledej elfa vládychtivce, ne něj ukáže prst při dějích mého proroctví.

Toto je Ehmův odkaz. Varování, které snad zachrání zemi před úplnou zkázou.Není tu moc přesných zpráv, já vím. Podrobnosti jsou krapet kusé radím ti ale, nahlédni do hlenu. Třeba jsi vnímavý. Zakopu toto proroctví spolu se svým plivátkem. Pokud nemáš to štěstí patřit k čističům plivátek, můžeš si obvykle opatřit dostatek hlenu, kdykoli máš rýmu. Zde se uzavíra první Ehmovo proroctví. Mé vize jsou ale natolik závazné, že je teď zopakuji ještě podruhé. Pokud jsi zrovna začal zprávě rozumět čti dál. Pokud jsi celou zprávu rozluštil blahopřeji. Teď jdi a zachraň zemi.

Klíč k dešifrování proroctví
Klíč k dešifrování proroctví

Vzkaz skřítků

Blahopřeji člověče. Jestliže jsi rozluštil tento kód. Jsi inteligentnější než většina tvého druhu. Toto je zpráva od národa skřítků. Pátráme po svých spojencích mezi blátivými. I když lidé jsou většinou tupohlavá stvoření, najdou se i vyjímky. Například ty! Důvodem tvé inteligence je to, že máš mezi svými předky skřítky. Připadáš si jiný než ti kolem tebe? Jsou tvoje uši o něco špičatější než jiné? Je tvůj jazyk tak dlouhý, že se jím dokážeš dotknout nosu? Zdava se ti o létání? Napadlo tě někdy, že nepatříš mezi blátivé? Je to tím že máš v žilách krev skřítků. Mám pro tebe poslání. Protože náležíš k národu, je tvou povinností chránit zemi před těmi, kdo ji chtějí zničit. Musíš se stát příslušníkem nového kódy blátivých, kteří milují tuto planetu pravě tolik jako skřítci. Stačí jediné prosté pravidlo. Užívej jen to co potřebuješ a užívej to moudře. Dělej to tak a země přežije. Teď jdi a začni se svým posláním. Budu tuto zprávu opakovat pro ty lidi, jejichž skřítkovská inteligence je ukrita o něco hlouběji než tvoje.

Klíč k dešifrování vzkazu skřítků
Klíč k dešifrování vzkazu skřítků

Zpráva od Artemise Fowla

Můj milý nový spojenče, pokud jsi dešifroval tento kód, jsi dostatečně inteligentní, abys mi mohl pomoci v mém poslání. Možná jsi už slyšel o rodině Fowlů a předpokládáš, že toto poslání bude nelegální nebo dokonce nebezpečné. Ujišťuji tě, že to tak není. Žádám po tobě jediné. Abys mi pomohl uchovat mé vzpomínky tam, kam patří. V mé hlavě působí jisté síly, které mne chtějí připravit o vzpomínky, jež mi právem náleží. Tyto síly mi z mozku vymažou určitá fakta, která jsou výjimečně důležitá a cenná. Kdo jsou tyto síly. Jsou to kouzelní skřítkové, známí také jako Národ.

Vím, co si asi myslíš. Ten Artemis Fowl se určitě zbláznil. Skřítkové. Přece nemůže čekat, že budu takovým nesmyslům věřit. Je to pochopitelná reakce. Před dvěma lety bych reagoval přesně stejně. Ale za dva roky se může mnohé změnit. Viděl jsem zelené víly, jak létají vlastními silami. Viděl jsem permoníky, jak hloubí tunely pomocí úst velkých málem jako jeskyně. Byl jsem svědkem účinku léčivé moci elfů a dotkl jsem se boku vznešeného kentaura. Tito tvorové skutečně existují. Na to ti dávám slovo. Ale i když jsou velmi mocní, obávají se jedné věci. Lidí. Jsme jediní tvorové, kteří jsou schopni rozvrátit jejich podzemní říši. Je nás tolik, že bychom přemohli dokonce i kouzlo. Proto se národ rozhodl, že chlapec, který o skřítcích tolik ví, je nebezpečný. Brzo mi vymažou paměť a všechny tyto úžasné informace zmizí.

Klíč k dešifrování Artemisovy zprávy
Klíč k dešifrování Artemisovy zprávy

Existuje jediný způsob, jak tomu zabránit. Svěřil jsem počítačový disk permoníkovi jménem Sláma Hraboš, mnohonásobnému recidivistovi. Disk obsahuje všechno, co vím o skřítcích. Sláma by mi měl disk donést, ale obyčejným zločincům se nedá věřit. Žádám tě, abys mi vyřídil zprávu. Je jednoduchá. Má jen šest slov. Artemis Fowl musí najít Slámu Hraboše. Kdykoli uvidíš někoho z věrných, jak drží v ruce tuto knihu, opakuj ta slova. Zpráva se bude šířit jako virus po celém světě a nakonec se donese i ke mně. Zařídím se podle ní a všechny své síly upnu na to, abych nalezl onoho záhadného pana Hraboše. Až ho objevím, disk obnoví všechny moje vzpomínky a mé vědomosti se vrátí. Udělej to pro mě a až budu vládnout světu, odměním se ti. Nezapomeň. Artemis Fowl musí najít Slámu Hraboše. Tvůj nový přítel Artemis Fowl Druhý.