Přihlášení

Hlavní hrdinové příběhu

Myrta Krátká, Domovoj Butler, Sláma Hraboš… Znáte tato jména dokonale, nebo jsou pro vás naopak novinkou, a chcete se o nich dozvědět víc? Shrnutí důležitých postav v knihách Artemis Fowl.

Artemis Fowl
Artemis Fowl

Artemis Fowl

 • Jméno v originálním znění: Artemis Fowl
 • Rasa: člověk
 • Výjimečnost: oslnivě inteligentní
 • Přízvisko: není
 • Motto: Zlato je moc.

Základní údaje

Hlavní postava, jíž je přizpůsoben děj knih. Jeho postojům, pocitům a činům je po celou sérii věnována velká pozornost.

Dědic, správce a faktický dohlížitel obchodního impéria rodiny Fowlů.

Charakter

K jeho přednostem patří zodpovědnost, silná vůle a velký smysl pro strategii. Ač to na počátku není zcela zjevné, skutečně disponuje sociálním cítěním, které v průběhu knih roste. Určujícím vlivem v tomto ohledu je, jak se později dovídáme, právě kontakt s morálně vyspělými skřítky.

Mnohokráte nicméně doplatil na svou tendenci podceňovat výhody fyzické kondice. Jeho sklon se nad ostatní povyšovat a dávat jim okázale najevo svou převahu často komplikuje situaci.

Své spojence a podřízené chrání za každých okolností a za každou cenu. Nikdy nezasadil svému protivníkovi poslední ránu, dává přednost diskreditaci a zostuzení. Má rozvinutou schopnost předpovídat chování ostatních. Miluje souboje intelektu a vůle.

Životopis

Narodil se do bohaté zločinecké rodiny Fowlů. Již v útlém věku vykazoval známky vysoké inteligence. Jeho otec jej vedl k úctě k bohatství a k zodpovědnosti. Když mu bylo devět let, jeho otec odplul na obchodní cestu lodí Fowl Star, kterou posléze potopila ruská mafie. Bezprostředně poté se Artemisova matka psychicky zhroutila. Proto se Artemis ujal řízení obchodních záležitostí, které nepřestal spravovat ani po otcově návratu. V patnácti letech se cestováním v čase přesunul do tři roky vzdálené budoucnosti.

Fyziologie

Černé vlasy, bledá pleť, modré oči (od konce pátého dílu jedno oříškové), vysoký, štíhlý.

Myrta
Myrta

Myrta Krátká

 • Jméno v originálním znění: Holly Short
 • Rasa: elf
 • Výjimečnost: nepanikaří za žádných okolností
 • Přízvisko: Černá vdova
 • Motto: Nejde o to, co je nejlepší pro vás, ale o to, co je nejlepší pro Národ.

Základní údaje

Nejdůležitější skřítek příběhu a často Artemisova pravá ruka. Díky své dobré mušce a brisknímu úsudku se v průběhu děje stane první kapitánkou skřítkovské policie LEPReko v historii.

Charakter

Hrdá a tvrdohlavá elfka se schopností zachovat si chladnou hlavu za všech okolností. Má silný smysl pro morálku a řídí se instinktem a srdcem, čímž mnohdy riskuje svou pověst. Miluje létání všeho druhu a její schopnosti střelby ji řadí mezi nejnadějnější policisty.

Životopis

Obyvatelka Jistoty, jejímž dědečkem byl sám slavný Amor, po němž zdědila svůj půvab. Vystudovala policejní akademii a svou službu Národu začala u dopravní policie. Její matka zemřela krátce předtím, než byla Myrta přiřazena do rekognoskačního oddělení pod velení Julia Břízného. Stala se tak první ženou v skřítkovské policii. Poté, co nakrátko odešla od policie, provozovala nepříliš úspěšnou detektivní kancelář.
Její vztah s Artemisem tvoří série dluhů, které si vzájemně splácejí a knihu po knize se stále více sbližují.

Fyziologie

Metr vysoká, špičaté uši, pěkná tvář, účes „na ježka“, zrzavé vlasy.

Butler
Butler

Domovoj Butler

 • Jméno v originálním znění: Domovoi Butler
 • Rasa: člověk
 • Výjimečnost: nápadně vysoký
 • Přízvisko: není
 • Motto: Jediné důležité je život představeného.

Základní údaje

Komorník, bodyguard, vychovatel a nejbližší přítel Artemise Fowla. Po jeho boku stanul již po Artemisově narození a od těch dob se téměř nikdy neodloučili.

Charakter

Na rozdíl od svého zaměstnavatele se za každých okolností řídí svými morálními zásadami, které se ovšem ne vždy shodují s morálkou civilistů. Má silný smysl pro zodpovědnost a slabost pro svého svěřence.

Životopis

Narodil se do rodiny Butlerů, která měla ve službě majetným dlouhou tradici. Ve dvanácti letech nastoupil do Akademie osobní obrany madam Ko, kde studoval ve Švýcarsku a v Izraeli řemeslo tělesných strážců a jako důkaz složení závěrečné zkoušky získal v osmnácti letech vytetovaný modrý diamant. Následně pracoval pro mnoho organizací do dne, kdy se narodil Artemis Fowl, pro nějž byl najat coby bodyguard. V jeho službách byl mimo jiné postřelen, což mu připomíná vytetované I na hrudi.

Fyziologie

Vysoký, mohutný, modré oči, holohlavý.

Velitel Julius Břízný

 • Jméno v originálním znění: Commander Julius Root
 • Rasa: elf
 • Výjimečnost: velký cholerik
 • Přízvisko: Řípa
 • Motto: Pro Národ.

Základní údaje

Hlavní Myrtin nadřízený, který zpočátku velmi těžce nese, že první policejní důstojnice byla přidělena právě jeho oddělení. Úhlavní nepřítel Slámy Hraboše, častý Klusákův oponent a hrdina Národa.

Charakter

Zásadový elf, který se věnuje naplno své práci. Rychle se rozčílí, když se situace nevyvíjí dle jeho představ. Opovrhuje byrokracií, Blátivými, zločinci, skřety a civilisty.

Životopis

Je pověstný svou oddaností LEPReku, ke kterému nastoupil bezprostředně po ukončení studia. Proslavil se zejména zásahem proti svému psychicky labilnímu staršímu bratrovi a účastí při potlačení vzpoury B’wa Kell. Stal se nadřízeným první policejní kapitánky Národa.

Fyziologie

Metr vysoký, zarudlý, účes „na ježka“, velké břicho.

Klusák

 • Jméno v originálním znění: Foaly
 • Rasa: kentaur
 • Výjimečnost: silně paranoidní
 • Přízvisko: není
 • Motto: Sebejistota je nevědomost. Když si připadáte jako mistr světa, je to proto, že něco nevíte.

Základní informace

Tvůrce téměř všech technologií skřítčí policie a jeden z nejdůležitějších lidí celého systému. Díky tomu tamní autority respektují jeho názor, vyjímaje Julia Břízného a Arka Soola.

Charakter

Velmi soutěživý, jakýkoli cizí příspěvek do policejní techniky bere jako osobní útok. Velice bystrý, má slabost pro filmy blátivých a jedovatý humor, který ne každý oceňuje.

Životopis

Vystudoval univerzitu s vyznamenáním a dostal cenu za kamzornici, od těch dob pracuje výlučně pro LEPReko.

Fyziologie

Čtyři nohy, dvě ruce, ohon a chlupaté břicho.

Sláma Hraboš
Sláma Hraboš

Sláma Hraboš

 • Jméno v originálním znění: Mulch Diggums
 • Rasa: permoník
 • Výjimečnost: páchnoucí kleptoman
 • Přízvisko: není
 • Motto: není

Základní informace

Velice bystrý a pohotový permoník, který si vypěstoval poněkud zvláštní vášeň ke vnikání do cizích obydlí a získávání věcí, které nejsou jeho. Přítel Artemise Fowla a Myrty Krátké, který si vzdor jejich vzájemnému postavení velmi váží velitele Břízného.

Charakter

Nepolepšitelný kleptoman, příliš neopatrný na to, aby byl opravdu úspěšným zlodějem. Má rád humor, obzvláště ten praktikovaný na Juliovi Břízném, tunelování, brouky, plíseň, šperky a zlodějinu. Nesnáší létání a rány do zadku.

Životopis

Již v mládí vykazoval zločinné tendence. Svůj výjimečný tunelovací talent proto využil, aby se mohl naplno oddat tomuto řemeslu. Bohužel vinou podivných shod náhod není příliš úspěšný, ač je nepochybně nadaný. Již dvakrát žil mezi lidmi, jednou jako boháč Lance Hrabal a podruhé jako zloděj Sy Hrabbey. Poté, co si Myrta otevřela detektivní kancelář, se stal jejím obchodním partnerem.

Fyziologie

Malý, chlupatý, vousatý s velkým zadkem.

Opal Koboi
Opal Koboi

Opal Koboi

 • Jméno v originálním znění: Opal Koboi
 • Rasa: šotek
 • Výjimečnost: úplně posedlá
 • Přízvisko: není
 • Motto: Účel světí prostředky.

Základní informace

Velice inteligentní žena z národa, geniální technička, majitelka Laboratoří Koboi a ambiciózní tvůrkyně ďábelských plánů. Poprvé se objevuje ve druhém díle.

Charakter

Labilní, paranoidní psychopatka se sklony ke genialitě. Je pevně přesvědčena o své schopnosti číst lidem myšlenky a předvídat jejich činy. Občas se její stav blíží nepříčetnosti. Chorobně touží po moci. Nenávidí všechny kladné postavy příběhu, snad s výjimkou Slámy Hraboše, se kterým se nikdy osobně nestřetla.

Životopis

Pochází ze staré bohaté šotčí rodiny, její otec byl velice konzervativní, což později vedlo k jejich vzájemné nevraživosti. V deseti měsících už uměla sama chodit, v roce a půl měla slovník přes pět set slov a před druhými narozeninami rozmontovala svůj první hard disk. První, co udělala na univerzitě, bylo, že svůj původní obor dějiny umění vyměnila za strojní inženýrství, studium vyhrazené z drtivé většiny mužům. Jen co měla v ruce diplom, otevřela si vlastní podnik. V rychlém sledu následovalo několik patentů.

Jakmile se jí podařilo zničit otcův podnik, skoupila jeho akcie a pak oba podniky spojila pod názvem Laboratoře Koboi. Během pěti let získaly Koboi víc kontraktů v oblasti obrany než kterákoli jiná společnost. Během deseti let měla Opal osobně zaregistrováno víc patentů než kterýkoli žijící skřítek. Až na kentaura Klusáka.

Již v této době vykazovala některé z příznaků svého šílenství. Tajně zabíjela vzácná i obyčejná zvířata, aby mohla využít jejich tkáně pro své výzkumy a zvýšení svého magického potenciálu.

Později zorganizovala povstání B’wa Kell, které však nedopadlo dle jejích očekávání. Následně strávila 2 roky v komatu, po probuzení znovu začala osnovat plány na ovládnutí světa, ale i další její pokus byl zmařen.

Fyziologie

Tmavě hnědé oči, velká hlava, křehký skelet.

Minerva Paradizová

 • Jméno v originálním znění: Minerva Paradizo
 • Rasa: člověk
 • Výjimečnost: pronikavě inteligentní
 • Přízvisko: není
 • Motto: není

Základní informace

Velice chytrá a velice bohatá dívka, která je o tři roky mladší než Artemis. Občas se mu plete pod nohy.

Charakter

Zvídavé a milé děvče, které nemá dost zkušeností s odhadováním cizích pohnutek dříve, než je pozdě. Má ráda svého otce a obdivuje Artemise.

Životopis

Pochází z bohaté francouzské rodiny Paradizových. Ve čtyřech letech vyhrála národní pravopisnou soutěž, ve dvanácti letech už dokončila střední školu a dálkově studovala kvantovou fyziku a psychologii na vysokých školách. Pravděpodobně má pod pseudonymem též doktorát z chemie. V deseti letech se setkala s démonem N’zallem, který ji obeznámil s teorií časových tunelů. Když jí bylo jedenáct let, její matka z rodiny odešla a usadila se s bývalým zahradníkem. Ve dvanácti letech se setkala s o tři roky starším Artemisem Fowlem, který ji krátce na to přechytračil, aby jí jen za několik hodin zachránil život.

Fyziologie

Hezká, blond kudrnaté vlasy.

Číslo Jedna

 • Jméno v originálním znění: Nº1
 • Rasa: démon čaroděj
 • Výjimečnost: nezvykle nadaný na magii
 • Přízvisko: není
 • Motto: není

Základní informace

Démon, který se ve vhodnou chvíli dostane na správné místo a zachrání díky tomu, s pomocí Artemise a několika dalších bytostí, celý svůj druh před vyhynutím.

Charakter

Mírumilovný laskavý démon, který má velmi rád novinky, ale nesnáší krutost a násilí.

Životopis

Jeden z rarachů, kteří se narodili mimo čas, takže po dobu svého mládí nikdy nespatřil opravdové nebe. Jako mladý byl velmi nesmělý a pro jeho neschopnost zkrutovat (u čarodějů běžný handicap) jím ostatní démoni opovrhovali. Poté, co se jeho schopnosti projevily, se stal jedním z nejvýznamnějších kouzelníků Národa.

Fyziologie

Šedozelené šupiny, zlaté oči, výrazná brada, čtyři prsty, velké uši, hadí tlama, štěrbinovité nozdry, pahýl ocasu, rudé spirálovité runy na hrudi, krku a přes čelo, rohy. Výška metr a půl.